Linnédagar i juli

 LINNÉDAGAR  på Vamlingbo Prästgård

Vi har allt sedan 2005 anordnat tre dagar med exkursioner och föreläsningar under första halvan av juli, under den period då Carl von Linné besökte Vamlingbo Prästgård på sin Gotländska resa. Vi försöker anordna tre föredrag och ett miniseminariium med kultur och natur som brett tema. På grund av pandemin ställde vi in 2020 och 2021 års Linnédagar men ser fram emot att arrangera ett nytt spännande program 2022. Programmet för 2019 ligger kvar nedan för att  visa hur upplägget brukar se ut. Exkursionerna brukar se lika ut mellan åren.

 skogsparlemo

Tema 2019: Under ytan – Marinarkeologi som lyfter historien

Inträde fritt

12 Juli

kl: 10.oo  Dagfjärilar, Lars Jonsson. Samling Vamlingbo Prästgård

kl 14.00  Dan Carlsson  The Connection point – den gotländska kusten under vikingatid”

13 juli

kl 08.00  Vadare. Lars Jonsson. Samling Hamra Bistros

kl 14.00 Jim Hansson  Birkas skepp – nya marinarkeologiska fynd från Björkö

14 juli

kl 10.00 Botanisk vandring. Gotlands botaniska förening. Samling Vamlingbo Prästgårds parkering

kl 14.00 Johan Rönnby  Från Svarta havet till Österjön – Forntida och historiska skepp i ny dager

Miniseminarium kl 15.30  på söndagen, samtal mellan deltagarna. 

 

15:00–15:30 kaffepaus

15:30–17:00 Miniseminarium.
Ingvar Storm leder ett samtal med föreläsarna där vi diskuterar och fördjupar oss i forna tiders upptäcktsresande och dagens förutsättningar för att resa och forska i Mongoliet och Centralasien.

Samtliga arrangemang är kostnadsfria
Arrangörer: Museum Lars Jonsson & Naturum Gotland Frågor kan ställas till museum@larsjonsson.se