Resa till Mongoliet

oriental-plover-2

Orientpipare, hane

 

Jag kom nyligen hem från en tre veckor lång resa i Mongoliet i maj–juni. Syftet var att studera och teckna fåglar. VI reste i centrala Mongoliet från Gobi öknen i söder till taigan kring Hovsgul-sjön i norr och såg 265 fågelarter. Jag hade speciell fokus på ett flertal arter av vadare, måsar och änder/gäss som jag försökte teckna för ett bokprojekt. Tiden var begränsad men jag fick tid att studera bland annat orientpipare, asiatisk beckasinsnäppa, reliktmås och mongoltrut. VI sökte dock efter en rad endemiska och svårsedda arter och lyckades med detta. Några av intrycken från detta spännande land kommer jag att presentera under Linné dagarna den 2o juli. Välkomna då att höra mer om denna resa och om Snöleoparder och resor i norra Iran, under temat resor och forskning i Centralasien 20-22 juli.

Lars-Kukh-Nuur

 

Lars Kukh Nuur, Hangaibergen